Facilitat per buscar i trobar, una de les característiques que ha de posseir un catàleg és donar facilitat a l’usuari per localitzar els productes o serveis, i una de les eines més usades per això són utilitzar separadors amb pestanyes o incloure pàgines amb voltadits, ja siguin rodons , rectes o rectes amb cantonades interiors rodones, sigui quina sigui la seva forma seran valorats per l’usuari.