Novoprint aposta per la qualitat total amb el compromís de garantir la satisfacció final del client, tant a nivell de serveis com de productes.

Els certificats de qualitat ISO 9001, ISO 12647, ISO 14001 i la nostra certificació en FSC, avalen la nostra estratègia de gestió en tots els processos productius i en els sistemes emprats.

La nostra filosofia de direcció està orientada a la millora contínua dels processos i sistemes, comptant amb la participació activa de tots els integrants de l’organització i basant-nos en els següents conceptes:

  • Orientació al client: perquè els nostres clients són la raó de ser de la nostra empresa.
  • Potenciar els recursos humans: formant al nostre personal per millorar els seus coneixements i competències.
  • La millora de processos: aplicant la millora contínua en els processos per proporcionar la qualitat que ens demanen els nostres clients.