A Novoprint tenim com a missió principal satisfer totes les necessitats dels nostres clients oferint-los un servei global i excel·lent, per això treballem dia rere dia, gestionant i controlant totes les fases del producte, estandarditzant i automatitzant processos, creant procediments d’actuació i aportant solucions per donar valor afegit als diferents productes i serveis.

Tenim la ferma visió de ser una empresa de referència dins el món de les arts gràfiques per l’excel·lència en els nostres treballs i per l’eficiència en la prestació de serveis als nostres clients.

L’excel·lència del nostre capital humà i les noves tecnologies que anem incorporant contínuament són la base per ser el punt diferencial que ens identifica i que ens donen valor com a marca.

La qualitat, la innovació, la professionalitat i la passió per la nostra feina, juntament amb una clara vocació de servei, fan i faran del grup Novoprint una empresa de referència.

Passió

Professionalitat

Honestedat

Vocació de servei