Packaging

Productes de packaging de Novoprint S.A.

Una de les nostres especialitats és la producció de packaging, per això busquem la manera més atractiva de presentar el seu producte, fent ús de suports sostenibles, tenint en compte l’ergonomia, facilitant el procés d’emmagatzematge i distribució, i assegurant la protecció del contingut. L’objectiu, és que el consumidor tingui una molt bona experiència de compra.