Les nostres instal·lacions de Sant Andreu de la Barca ocupen una superfície aprox. de 10.000 m2, dels quals es troben dividits entre les diferents seccions productives i de serveis: Administració, RRHH, Gerència, Departament Comercial, Qualitat, Departament Informàtic, Oficina tècnica, Compres i externs, Impressió Digital, Impressió Offset Pla, Impressió Offset Bobina, Enquadernació, Manipulats i Logística, garantint un flux òptim de la informació, dels materials i del procés productiu.