Certificacions

Certificacions de Novoprint S.A.

El certificat FSC® (Forest Stewardship Council®, o consell d’administració forestal). Es tracta d’un organització independent, internacional i sense ànim de lucre, l’objectiu és promoure una gestió forestal ambientalment responsable, socialment beneficiosa i econòmicament viable en els boscos de tot el món, a través de sistemes de certificació forestal i d’etiquetatge del producte. Busqui els nostres productes certificats FSC®.

PDF Certificació ISO 14001

La norma ISO 14001 és una norma internacional de sistemes de gestió ambiental que identifica, prioritza i gestiona els riscos mediambientals. Aquesta norma vigila la cura del medi ambient i la reducció de la contaminació amb la millora de la rendibilitat econòmica.

PDF Certificació ISO 9001

La norma ISO 9001 és una norma internacional basada en la gestió i els requisits de control dels processos, destinada a aconseguir la millora dels mateixos, proporcionant la infraestructura, procediments, processos i recursos necessaris per controlar i millorar el rendiment de l’empresa conduint cap l’eficiència, servei al client i excel·lència en el producte.

Les marques i els compradors internacionals exigeixen avaluar les condicions de treball dels proveïdors. L’Avaluació de les Condicions de Treball (WCA) audita les condicions de treball de manera eficient i d’acord amb les normes de la indústria àmpliament acceptades i les millors pràctiques. Obtenint Novoprint la qualificació de “High Performance”.

La Norma ISO 12647 és la que indica els “Processos de control per la manufactura de separacions de color de semitons, proves i producció d’impresos”, establint els estàndards internacionals d’especificacions tècniques i toleràncies que permetin regular els processos i obtenir un nivell òptim de qualitat en el producte imprès.

La certificació “Cradle to Cradle” de les nostres tintes C2CCertified, confirmen que han estat fabricades sota una formulació del producte que beneficia els éssers humans i al medi ambient, a més de fomentar la millora contínua i la innovació en les empreses.

El Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris (RSIPAC) del qual forma part Novoprint conté els operadors autoritzats, per fabricar envasos segons es defineix en el Reglament (CE) nº1935 / 2004, estiguin destinats a entrar en contacte amb els aliments o dels que es pugui esperar raonablement que entrin en contacte amb aliments.

La certificació PEFC ™ desenvolupa cadenes de subministrament segures, traçables i transparents eliminant riscos de material forestal als productes gràfics procedents de fonts conflictives i contribuint a la lluita contra el canvi climàtic.