Un vídeo catàleg té la combinació perfecta del mitjà imprès i el dinamisme de el vídeo per aconseguir produir un alt impacte, tant si s’utilitza com a eina de comunicació interna, pel llançament d’una campanya de màrqueting, com a element d’un welcome pack o com una eina formativa, és una peça altament eficaç.

Menú